Inbjudan till sommarens informationsmöte

Välkomna på informationsmöte i Logen fredagen den 29 juli
klockan 18:00.

DAGORDNING - INFORMATIONSPUNKTER

 1. Mötets öppnande
 2. Förslag till informationspunkter.
 3. Sekreterare
 4. Information: 
  1. Beteshagar
  2. Skogskommittén
  3. Vattenkommittén
  4. Vägar
  5. Ekonomi, utfall och prognos 2016
  6. Grannsamverkan
  7. Städdag i höst
  8. Övrigt/Frågor
 5. Mötets avslutande 

 
Välkomna
Styrelsen genom
Sekreterare
Göran Klaesson

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter