Dricksvattnet är tjänligt med anmärkning

Vattenkomittén vill härmed meddela att resultatet från senaste vattenprovet på sommarvattnet fick bedömningen "Tjänligt med anmärkning".

Det finns ingen anmärkning på e-coli men på odlingsbara mikroorganismer utgående ifrån 22 gr C på vattnet under 3 dagar och koliforma bakterier 37 gr C har högre värden än vads som rekommenderas uppmätts, dock inte otjänligt. Vi bifogar en länk till en förklaring av analysresultatet från laboratoriet eller hänvisar till hemsidan www.alcontrol.se under rubriken "vad betyder analysresultatet?"

Vi rekommenderar att ni tillsvidare kokar vattnet innan ni dricker vattnet. Vattenkommittén undersöker vilka åtgärder som behöver vidtas för att komma till rätta med anmärkningen på vattnet.

Möjlig orsak: För några veckor sedan gick en av två renvattenpumpar sönder. I samband med det fick vi in mycket luft i systemet och trycket i ledningarna fösvann. Luft i systemet ihop med att förbrukningen har minskat markant kan ha en påverkan på kvalitén på vattnet.

Läs rapporten under menyn Verksamhet/Vattenanläggning.

Vattenkommittén genom
Sekreterare
Gören Klaesson

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter