Lite info om restaureringsarbetet - nästa fas är påbörjad

Efter att röjning av sly och huggning av småträd, Underskogsröjning har gjorts för att skördaren ska komma åt de lite större träden så har nästa fas inletts. Föreningen har anlitat ett företag som nu är i full gång med hjälp av en skördare avverka skog enligt restaureringsplanen. När skördaren är klar så kommer en skotare för att transportera ut ris och avverkade träd för vidare transport.

På den lilla ängen bakom logen har gräset slagits. Har äver rensat än del utmed Yxvägen och nu är det full fokus på att slå allt gräs på den stora ängen. Länsstyrelsen har besökt oss och besiktigat ängarna, ängarna ska vara slagna till den sista oktober. Efter att vi slaget ängarna ska vi dokumetera resultatet genom fotografier som ska skickas till Länsstyrelsen.

Eventuellt kommer ytterligare någon arbetsdag behövas i höst för att ta hand om allt "småris", återkommer om detta.

Skogskommittén genom
Göran Klaesson

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter