Hjälp med ihopsamling av ris

Nu är nästa steg i restaureringen klar, dvs de träd som ska bort enligt restaureringsplanen är borttagna och med hjälp av skotaren har virket och riset körts ut till ett par uppläggningsplatser på området.
Nästa steg är att samla ihop ris och grenar i 6 högar på ängarna, högarna ska ligga kvar och utgöra en boplats för olika djur. De 6 platserna är märkta med en lång stör med vit flagga.

Skogskommittén önskar er hjälp med att samlas ihop ris och grenar till de utmärkta platserna. I nuläget avser vi inte kalla till en arbetsdag.
Förslagsvis tar vi alla en promenad över ängarna i samband med att vi tittar till våra stugor och drar ihop lite ris samtigt och löser uppgiften på detta sättet.

Vi tackar i förskott för all hjälp.

Skogskommittén genom
Göran Klaesson

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter