Påverka Samfällighetens utveckling

Lämna in motioner till föreningsstämman, som medlem kan du genom att lämna en/flera motion/er väcka förslag rörande föreningens verksamhet.

Motion som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under februari månad 2017.
Se instruktion för motioner under Menyn Arkiv-Ladda Ner.

Styrelsen genom
Sekreterare
Göran Klaesson

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter