Kallelse till Föreningsstämma

Härmed kallas medlemmarna i Burnäsets Samfällighetsförening till föreningsstämma lördagen den 29 april 2017 kl. 11.00, i Logen på Burnäset.

Följande handlingar kommer att finnas tillgängliga två veckor innan mötet på hemsidan och/eller hos Göran Klaesson Timmersvansen 4:

  • Årsredovisning inkl. Förvaltningsberättelse
  • Revisionsberättelse
  • Förslag till inkomst- och utgiftsstat och debiteringslängd

OBS! Om någon fastighetsägare kommer att företrädas av ombud på stämman glöm inte att ombudet ska ha en fullmakt med sig till stämman från den fastighetsägare som ombudet företräder.

Välkomna
Styrelsen genom
Sekreterare
Göran Klaesson

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter