Nya sommargäster på plats

Söndagen den 28 maj genomförde vi vårt första fårsläpp, grillande korv och hade en tipsrunda på Burnäset ihop med Styra Brunnsgård. Cirka 120-130 förväntansfulla besökare var på plats och gladdes åt att få hälsa de 23 första fåren välkomna till iordninggjorda beteshagar.
 
Direkt efter ”släppet” berättade Susanne från Styra Brunnsgård lite om fåren och sin verksamhet.
Några bra kom ihåg är att:

 •  fåren är inte vana vid människor och kan vara lite rädda i början,
 • det är inte tillåtet att springa omkring i hagen eller att jaga fåren. Om du vill klappa, försök locka dem till dig genom att sitta ner på huk och mata dem med gräs från hagen (inget hemifrån),
 • Mer info kommer anslås på anslagstavlorna bl.a. kontaktinformation.

Ordförande gav en kort summering av vad som hänt sedan beslut till idag och tackade alla som på olika sätt bidragit till av vi kunde ha vårt första fårsläpp idag. Utan ekonomiskt stöd och arbetsinsatser på arbetsdagarna från alla medlemmar hade vi inte lyckats med projektet. Ett speciellt tack till den arbetsgrupp som arbetat både med att fälla träd, röjt sly och satt upp ca. 2330 meter stängsel och mellan 650-700 stolpar, monterat sju gånggrindar och två körgrindar under våren i år.
 
Arbetsgruppen har bestått av:

 • Jan Toräng
 • Sören Karlsson
 • Carl-Johan Böttinger
 • Hans Alander
 • Mats Weinesson
 • Leif Johansson
 • Christer Toräng
 • Göran Klaesson
 • Lars Lundin
 • Ulf Gustafsson
 • John Alander
 • Hans Ekström
 • Hans Norberg

Därefter blev det tipspromenad och korvgrillning, som vinnare av tipspromanden efter skiljefråga stod familjen Lundin med hjälp från barnbarnen, tröstpris till Karlssons, Ringdahls och Weinessons.

Fårsläppet genomfördes i strålande solsken och styrelsen vill skicka ett stort tack till alla som ställt upp och ordnat med hela arrangemanget för att få dagen till vad den just blev, helt fantastisk.
 
Skogskommittén med Jan Toräng i spetsen har det övergripande ansvaret för fåren på plats. Jan kommer sätta ihop en lista med ”fåraherdar” som kommer ha ett tillsynsansvar för fåren medan dom är på plats i våra hagar

Sidan kan komma att uppdateras.

Styrelsen genom ordförande
Leif Johansson

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter