Extra årsstämma, Informationsmöte & knytis

Information
Styrelsen avser att utlysa/kalla till en extra årsstämma med anledning av att styrelsen önskar få stämmans mandat att arbeta med och att skriva avtal för dragning av fiberkabel på samfällighetens mark. Mer info kommer.

Extrastämman kommer att hållas torsdagen den 27 juli klockan 18:00 i Logen, kallelse kommer att annonsera på hemsida, på anslagstavla och via e-post samt skickas ut brevledes till medlemmar som inte anmält en e-postadress till föreningen.

Direkt efter den extra årsstämman kommer sedvanligt informationsmöte hållas enligt beslut på årsstämman i april, klockslaget beror lite på hur långt tid som åtgår till att genomföra den extra årsstämman. Mer info kommer.

Styrelsen bjuder också in till ett knytis som omnämndes på årsstäman i april, grillar kommer att finnas men var och en svarar för egen mat och dryck. Mer info kommer.

På eftermiddagen den 27 juli kommer företag att bjudas in till att ställa ut sina produkter och erbjuda olika tjänster. Mer info kommer.

Styrelsen genom
Ordförande Leif Johansson

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter