Fåren har flyttas till den lilla hagen

Fåren har flyttats från den stora till den lilla hagen.  Fåren kommer att vara i den lilla hagen ca. 3 veckor för att sedan flyttas till nästa område d v s ängarna ner mot Sjöbackabadet.  Vi har valt att inte släppa fåren på ängen ned mot sjöbackabadet den här perioden då vi är många familjer som vistas i våra stugor och många kommer att passera genom ängen ned till sjöbackbadet.

Vi har monterat magneslås på gånggrindarna för att få en "låsning" på grinden, vi valde magnetlås för att undvika en låsning som var möjligt att glömma.

Skogskommittén genom
Jan Toräng, fåraherde

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter