Kallelse Extra Föreningsstämma & Informationsmöte

Härmed kallas medlemmarna i Burnäsets Samfällighetsförening till extra föreningsstämma och informationsmöte torsdagen den 27 juli 2017 kl. 18.00, i Logen på Burnäset.

Handlingar inför den extra föreningsstämman kommer att finnas tillgängliga två veckor innan mötet på hemsidan och/eller hos Göran Klaesson, Timmersvansen 4:

Motion 1: Mandat till styrelsen att teckna avtal med fiber/nätleverantör för nedläggning av fiberkabel på föreningens mark.

Glöm inte att om ni inte avser att delta på stämman utan önskar rösta genom ombud så ska ombudet ha er fullmakt, blankett finns under menyn: Arkiv-Ladda ner.

På informationsmötet som startar cirka 18.30 (direkt efter den extra föreningsstämman) kommer styrelsen ge information om bl.a. följande områden:

  • Ekonomi, utfall och prognos 2017
  • Allmän info från Vattenkommittén
  • Allmän info från Vattenkommittén
  • Vägar
  • Beteshagar
  • Kräftvatten/fiske
  • Naturvårdsdag/ar i höst
  • Vision för Burnäsets Samfällighetsförening
  • Övrigt/Frågor
Kallelser och motion finns att hämta under Menyn: Arkiv-Ladda Ner.


Välkomna

Styrelsen genom
Ordförande
Leif Johansson

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter