Protokoll från sommarens två möten

Protokoll från sommarens extra föreningsstämma (105) och informationsmöte (106) finns nu tillgängligt under Menyn Arkiv-Ladda Ner, protokollen finns även anslagna på samfällighetens två anslagstavlor på Burnäset.

Ordförande tackade av Lars Lundin som under 17 år varit engagerad som både Revisor och som Kassör, Lars avgick formellt vid årsstämman i april 2017.

Styrelsen genom
Ordförande
Leif Johansson

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter