Upplägg av virke och/eller ris

För att minimera störningar för biltrafik i samband med lossning, lastning och/eller flisning har styrelsen tillsammans med skogskommittén beslutat om en ny uppläggningsplats för mellanlagring av virke och ris innan transport till industrin och/eller flisning.

För att säkerställa så virke och/eller ris hamnar på avsedd plats ska skogskommittén alltid kontaktas för anvisning av plats innan ni lägger upp virke och/eller ris på föreningens mark.

Föreningen har ingen möjlighet att på egen hand flytta på virke eller ris som lagts upp på platser som inte är anvisade av skogskommittén utan ansvaret för att eventuellt flytta på felaktigt upplagt virke faller alltid tillbaka på den fastighetägare som lagt upp virket och/eller riset.

Skogskommittén och styrelsen
genom Ordförande
Leif Johansson

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter