Uppdaterade handlingar till Föreningsstämman 2018

Nu finns handlingarna till föreningsstämman att ladda ner här på hemsidan enligt tidigare kallelse. Underlagen finns under Menyn: Arkiv-Ladda Ner och 2018 Föreningstämma. Styrelsens hoppas och önskar att ni alla tar del av underlagen och deltar på föreningsstämman lördagen den 21 april 2018 klockan 11.00 i Logen och aktivt deltar i beslut och framför era synpunkter.

Not: Kallelsen har uppdaterats.

Har ni frågor och funderingar på underlaget så dra er inte för att kontakta någon av oss i styrelsen.

Not: För att ha rösträtt på stämman ska du äga fastigheten i gemensamhetsanläggningen Burnäset Samfällighetsförening (Motala Karlsby GA:1). Är ni två eller flera delägare och inte samtliga är närvarande på stämman, behöver den/de som är närvarande på stämman fullmakt att företräda den andre/de andra. Går du själv? Be den/de delägare som inte kommer att närvara på stämman skriva fullmakt för dig att företräda dem och ta med dig fullmakten, så får du rösta! 

Välkomna
Styrelsen genom
Sekreterare
Göran Klaesson

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter