Information angående fåren

Flyttningen av fåren mellan hagarna planeras så att betet utnyttjas så bra som möjligt. I år var det planerat att fåren skulle beta av bakom ladan och Sjöbackabadet tidigare på sommaren och då baggen skulle komma så var det lämpligt att fåren skulle vara vid Burnäsvägen inför badsäsongen.  Baggen var planerat att komma vid midsommartid men p. g. a. sjukdom i besättningen hemma vid Styra så blev baggarna satt i ”karantän” och därför blev det förskjutning av ankomsten till Burnäset på ca i månad.
Som vi alla vet så har det varit en torr sommar med lite nederbörd och det har gjort att betet vid Burnäsvägen är slut tills det kommer nederbörd. Djurens välmående går i första hand och därför så flyttas fåren över till Sjöbackabadet där det finns skapligt med bete i form av torrt gräs och sly.
Baggen kommer att vara kvar till slutet av augusti.
Om det är någon som känner obehag av fåren så kan boende på Sågvägen ta stigen genom skogen till badet och boende på Sjöbackavägen, Barkvägen och Stubbvägen kan bada vid ”grusplan”.
Fårkommittén

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter