Förtydligande till BoreNets beställningsblankett

Styrelsen har fått frågor på vad skrivningen: Leveransdatum: Senast 2022-12-31 (samförläggning planerad med elnätsbolag) innebär och kan vi få vänta till 2022-12-31 innan fibern installeras?
Bakgrund till skrivningen
Vårt område är en del i ett större projekt inom ”Norra Motala” där fler aktörer än BoreNet planerar dra fram ledningar i närtid. När flera aktörer ska dra ledningar inom samma område så finns det lagkrav (Utbyggnadslagen), en ”branschstandard” (Robust fiber) som föreskriver att dragningarna ska samordnas. På samma sätt har markägarna har samma krav på att  att samordna grävningsarbete etc. vilket är motivet till texten. Det skulle rent hypotetiskt kunna dyka upp någon som avser gräva på Burnäset innan BoreNet hinner starta dragningen av fibern hos oss. 
BoreNet använder sig av en standardblankett inom fiberprojektet "Norra Motala" och kan inte ändra texten för ett specifikt område då det föreligger en uppenbar risk för att hamna i olika dialoger i varje nytt område inom samma projekt. I den områdesspecifika bilagan finns det skillnader i form av pris, byggstart (planerad till hösten 2020) och vi fick även in skrivningen om tolkningsföreträde.
BoreNet är väl medvetna om att fler gör precis som vi gjorde och tar kontakt med bekanta och styrelser i andra områden vilket då kan sätta BoreNet i en ohållbar situation om fastighetsägare/samfälligheter osv. börjar jämföra villkoren och därefter ställer nya krav. Vi pratade med styrelse och bekanta i Djurkälla, fick även deras underlag.
Vid kontakt onsdagen den 5 augusti 2020 så fick vi samma besked som tidigare. BoreNet avser starta nu (inom en till två månader) så snart dom färdigställt arbetet utmed 34:n mellan Motala och Borensberg samt i Karlsby. Dom säger också fortsatt att dom kommer bli klara under hösten och att vi måste lita på vad dom säger då dom inte kan ändra standardblanketten eller ha en unik beställningsblankett för oss.
//Leif

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter