Information om träd och sly

Jan Toräng har svar på frågor en del undrar över:

  • Varför är bladen svarta på aspsly?

Svaret är att mycket sly är angripet av aspskorv. Även vuxna träd kan angripas. Tillväxten försämras.

  • Vilket sly bör sparas när man arbetar med röjsåg?

Sälg, oxel, lind, en, lärk, fruktträd, ask, nypon, olvon, bok, rönn, brakved och tibast kan gärnas sparas. De behöver inte sparas till varje pris. Det räcker att man tänker till.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter