Vägdiken

I samband med rensning av vägrenar kommer följande vägrenar att märkas med stolpar prydda med blåvitröda band med texten naturvård: Burnäsvägens vänstra sida från eken vid vattenverket mot Yxvägen ca 75 m och Klavevägens högra sida från brevlådorna mot tomten Klavevägen 2  ca 50 m. Detta för att i första hand skydda ett antal Skogsklockor. Burnäset lär ha haft Östergötlands största bestånd av just Skogsklocka men de har minskat i antal på grund av att dikesrenarna slås innan de har släppt sina frön. De växer gärna i diken. Nämnda sträckor slås senare i augusti med röjsåg, vilket Jan Toräng tar ansvar för.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter