Lägesrapport sommarvattnet

Angående vattnet i nya borrhålet så kommer det vatten men flödet är alldeles för dåligt för att vi skall kunna släppa på sommarvattnet. Tillflödet är under 0,7 liter per minut och det borde ligga över 2 liter per minut för att vi ska kunna säkerställa sommarvatten under perioder när många är här, vattnet tar slut och vi får tryckfall i systemet med avfällingar som resultat. FBB kommer att prova att trycksätta borrhålet igen i snartid och förhoppningsvis med bättre flöde i borrhålet. Vår förhoppning är att vi skall ha vatten så snart det går./ Vattenkommittén

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter