Kräftfiske

Nu kan du fiska kräftor i föreningens vatten, eller det vatten som arrenderats av Sveaskog. Det här är vad som gäller: Föreningen hyr ut 60 lotter, vardera med en löpmeter på 50 meter. Kostnad 350 kr/lott. OBS nytt pris! För att inte föreningen ska gå back på arrendet. Fisket börjar onsdagen den 7 augusti (17.00) och pågår till den 31 dec (24.00). På föreningens hemsida under fliken "kartor" finns en karta över kräftlotterna. Där är de lediga lotterna markerade med grönt. Om du är intresserad, anmäler du dig - helst med epost - till: Rickard Rydén Stubbvägen 4 Tel. 070 - 5874 494 E-post: rickardryden@yahoo.se Avgiften (350 kr./lott) betalas in på Burnäsets Samfällighetsförenings bankgironummer: 5490-1376 senast den 20 juli i år. Var god ange fullständigt för- och efternamn samt numret på kräftlotten. Fiske får ske alla dagar i veckan. Högst 10 burar/lott och dygn. Styrelsen utgår ifrån att de som hyrde lotter år 2023 – gulmarkerade på kartan -, behåller samma lotter i år. De som inte vill behålla sina lotter i år, ombeds omgående kontakta Rickard. Görs inte inbetalning av hyran i tid, hyrs lotten ut till andra intresserade. Det går för övrigt bra att hyra mer än en kräftlott. Skickar även med en påminnelse från årsstämmans protokoll att flötet till kräftburarna ska vara märkta med namn och telefonnummer.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter